Turkey

Results

16 - 10

Turkey v Spain

24 - 11

Great Britain v Turkey

11 - 12

Turkey v Switzerland

8 - 22

Ireland v Turkey

10 - 23

Portugal v Turkey